31 October 2009

Kajian terperinci terhadap prestasi IPTAKajian terperinci terhadap prestasi IPTA - Soalan tambahan MP PAS Kubang Kerian kepada soalan asal No. 7. Datuk Raime Bin Unggi [ Tenom ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan adakah negara mengalami krisis Sarjana yang serius sehingga membantut usaha untuk membangunkan ekonomi berasaskan pengetahuan dan inovasi. [29 Oktober 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin