31 October 2009

Mahfuz Omar: ALP Maybank bijaksana tapi tidak dilantik semula, kenapa?Bijaksana Tapi tidak dilantik - Soalan tambahan dan soalan asal No. 8. Dato' Haji Mahfuz bin Omar [ Pokok Sena ] minta MENTERI KEWANGAN menyatakan apakah kriteria dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Negara untuk menyetujui dan mengesahkan serta meluluskan pelantikan Ahli Lembaga Pengarah sesebuah bank yang terletak di bawah BAFIA. [29 Oktober 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin