03 November 2009

Pendakwaan berpilih-pilih? - Salahuddin AyubPendakwaan berpilih-pilih? - Soalan tambahan dan soalan asal No. 4. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta PERDANA MENTERI menyatakan tindakan proaktif Kerajaan bagi mempertingkatkan kualiti dan integriti badan-badan penguatkuasaan negara khususnya PDRM, SPRM dan badan kehakiman yang semakin dipersoalkan oleh rakyat dewasa ini. [2 November 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin