03 November 2009

Azmin Ali soal PM mengenai Tanah di KLSoalan tambahan MP PKR Gombak dan soalan asal No. 2. Tuan Mohamed Azmin bin Ali [ Gombak ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah perancangan Kerajaan terhadap tanah-tanah milikan Kerajaan di Jalan Cochrane, Jalan Ampang Hilir dan RRI Sungai Buloh. [2 November 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin