26 October 2009

Apakah justifikasi KPT mempengaruhi GLC memilih Universiti/Kolej - Nasharuddin Mat IsaSoalan tambahan MP PAS Bachok kepada soalan asal 3. Datuk Azalina binti Dato’ Othman Said [ Pengerang ] minta MENTERI PENGAJIAN TINGGI menyatakan jumlah institusi pengajian tinggi swasta yang telah mendapat kelulusan Lembaga Akreditasi Negara dan kaedah pemantauan yang dilaksanakan oleh Kementerian. [26 Okt. 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin