25 June 2009

MP Kuala Terengganu: Lanjut Kontrak KSN halang peluang pegawai-pegawai lainSoalan tambahan kepada soalan asal No. 2. Tuan Mohd. Abdul Wahid bin Endut [ Kuala Terengganu ] minta PERDANA MENTERI menyatakan apakah rasional melanjutkan kontrak Ketua Setiausaha Negara setelah tempoh lanjutan kontraknya selama dua tahun berakhir Jun ini. Tidakkah langkah pelanjutan seperti ini menghalang peluang pegawai-pegawai lain dalam sektor awam sekali gus mencetuskan ketidakpuasan hati di kalangan mereka yang boleh menjejaskan produktivitinya. [24 Jun 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin