21 June 2009

Isu Yang Dilarang Dalam Siaran Radio RTM


Nota : Isu ini telah dibangkitkan dalam satu akhbar internet bahasa cina merdeka review, menurut berita tersebut, RTM telah mengeluarkan satu notis kepada semua stesen radio bahawa 7 isu dilarang dibincang dalam siaran radio. Notis itu adalah seperti di bawah :

Soalan :
Tuan Charles Santiago [Klang] minta Menteri Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan menyatakan adakah kementerian memberi arahan kepada radio RTM mengenai 7 isu yang dilarang dalam siaran radio termasuk politik pembangkang dan apakah tindakan akan diambil terhadap pegawai yang menyalahgunakan kuasa.

Jawapan :adopted from : votecharles.wordpress.com


No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin