04 November 2009

Indeks Integriti kepada PDRM - Salahuddin AyubIndeks Integriti kepada PDRM - Soalan tambahan MP PAS Kubang Kerian kepada soalan asal No. 6. Tuan Salahuddin Bin Haji Ayub [ Kubang Kerian ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan adakah Kerajaan berpuas hati dengan prestasi PDRM dewasa ini dan apakah KPI yang digunakan untuk mengukur prestasi keseluruhan PDRM. [3 November 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin