30 October 2009

Timbalan Presiden PAS: Exco Selangor tidak dibenar hadir Program | PKFZSoalan tambahan dan soalan asal No. 2. Tuan Haji Nasharudin bin Mat Isa [ Bachok ] minta MENTERI PELAJARAN menyatakan penjelasan mengenai bantuan yang telah diberikan oleh Kerajaan Persekutuan terhadap sekolah agama di bawah Kerajaan Negeri selaras dengan tumpuan yang diletakkan dalam salah satu NKRA Kerajaan. [28 Oktober 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin