21 October 2009

MP PKR Machang persoal jawapan Menteri Pengangkutan …Soalan tambahan MP PKR Machang kepada soalan asal No. 3 – Datuk Sapawi bin Haji Ahmad [ Sipitang ] minta MENTERI PENGANGKUTAN menyatakan kemajuan usaha dilakukan untuk menjadikan Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu sebagai hab udara serantau. [20 Okt. 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin