22 October 2009

Demo Kepala Lembu, Laman MalaysiaToday disiasatSesi Pertanyaan Jawab Lisan 22 Oktober 2009

Soalan asal No. 2. Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [ Machang ] minta MENTERI PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN KEBUDAYAAN menyatakan apakah status kemajuan perluasan perkhidmatan (roll out) Jaringan Internet Jalur Lebar Berkelajuan Tinggi (HSBB) yang dijalankan oleh Telekom Malaysia dan apa pula status peranan Jalur Lebar Nasional Sdn. Bhd. dalam projek ini. [22 Okt. 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin