01 July 2009

MP PAS Marang: Sesi soalan jawab lisan 30 Jun 2009Soalan tambahan MP PAS Marang kepada soalan asal No. 1. Dato' Seri Tiong King Sing [ Bintulu ] minta MENTERI DALAM NEGERI menyatakan :-
(a) setakat manakah keberkesanan pihak Kementerian dalam menyelesaikan masalah yang tiada kad pengenalan dan surat beranak sehingga hari ini di seluruh negara; dan
(b) adakah pihak Kementerian berhasrat untuk mencari satu penyelesaian yang drastik untuk menangani isu kad pengenalan dan surat beranak khususnya di negeri Sarawak memandangkan hak ini telah terlalu lama dipraktikkan. [30 Jun 2009]

Selanjutnya

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin