30 June 2009

Tuan Guru Hadi Awang meminta perakuan Majlis Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu.Soalan tambahan kepada soalan asal No. 6. Dato' Seri Abdul Hadi bin Awang [ Marang ] minta PERDANA MENTERI menyatakan sama ada terdapat cadangan dari Kerajaan untuk meminta perakuan Majlis Fatwa Kebangsaan terlebih dahulu sebelum membuat sebarang keputusan atau dasar yang melibatkan kepentingan orang Islam. [29 Jun 2009]

No comments:

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin