25 June 2009

Dr Mujahid mengulas isu penguatkuasaan undang-undang Islam yang dibangkitkan Menteri JPMMP PAS Parit Buntar, Dr Mujahid Yusof Rawa mengulas Isu Hukum-Hukum Islam di Luar Dewan yang dijawab oleh Menteri Di JPM menjawab soalan No. 8. Tuan Zulkifli bin Noordin [ Kulim Bandar Baru ] minta PERDANA MENTERI menyatakan :-
(a) adakah Kerajaan bercadang membenarkan umat Islam mengamalkan sistem perundangan jenayah Islam seperti hudud, qisas dan ta'zir dengan mengadakan peruntukkan undang-undang untuk menguatkuasakannya.; dan
(b) adakah Kerajaan menyedari peruntukkan kesalahan jenayah dibawah Kanun Keseksaan seperti Seksyen 302 dan lain-lain adalah bertentangan dengan Islam. [25 Jun 2009]

1 comment:

melayujati said...

Sebenarnya penyokong PAS lah yang membantu DAP dan PKR memenangi banyak kerusi di P. Pinang.

Akhirnya PAS diketepikan macam sampah. Pakatan Rakyat kunun - Pakatan Kepala Butuh!

Anda mungkin juga meminati:

Blog Widget by LinkWithin